मराठी ग्रंथ संग्रहालयाचे विश्वस्त मंडळ
 

व्यवस्थापक मंडळ २०११ -- १२ ते २०१६ – १७

पद

नाव

अध्यक्ष

श्री.मराधध्व यशध्वग्रंत गमोखलणे

उपाध्यक्ष

सौ. शीला वामन मराठे

 

श्री. संजीव गंगाधर ब्रह्मे

 

श्री. नीतीन मनोहर केळकर

 

श्री. मोहन लक्ष्मण पवार

 

श्री. रमेश नारायण भोईर

 

कार्याध्यक्ष

श्री. राजेंद्र दामोदर वैती

 

कार्यवाह

श्री. विद्याधर आत्माराम वालावलकर

 

 

श्री. संजय जगन्नाथ चुंबळे

 

 

श्री. पद्माकर धोंडो शिरवाडकर

 

 

श्री. मुकुंद राम मराठे

 

कार्यकारी मंडळ सदस्य

श्री. माधव काशिनाथ नातू

 

 

श्री. हेमंत दत्तात्रय काणे

 

 

श्री. विद्याधर गजानन ठाणेकर

 

 

श्री. सतीशचंद्र माधव कोर्डे

 

 

श्री. महादेव ओंकार गायकवाड

 

 

सौ. सीमा विकास दामले

 

 

सौ. संपदा राहुल कुलकर्णी

 

 

सौ. धनश्री अमोल लेले

 

 

श्री. चांगदेव भीमराज काळे 

 

 

श्री. वसंत विठ्ठल धावडे

 

पदसिध्द सभासद

श्री. प्रशांत मुल्हेरकर

 

विश्वस्त मंडळ  २०११ - २०१२ ते २०१६ - २०१७

पद

नाव

विश्वस्त

श्री. यशवंत नारायण पेंडसे

 

श्री. दामोदर कृष्णाजी सोमण

 

श्री. मकरंद प्रभाकर रेगे

 

सौ. वासंती विवेक वर्तक

 

श्री. दाऊद दळवी