उपलब्ध पुस्तके

 

 

संस्थेने प्रकाशित केलेली खालील पुस्तके अल्प किंमतीत उपलब्ध आहेत

अ.क्र. पुस्तकाचे नाव लेखक किंमत मूल्य
गोविंद बाबाजी जोशी (वसईकर) चरित्र अरुण रा. जोशी , 1981 पृष्ठे 152 रु. 20/-
संस्थेच्या 31 मार्च 1950 पर्यंत संग्रही असलेल्या पुस्तकांची छापील यादी पृ. 300 चे वर रु. 5/-
शिशुपालवध (टिप्पणीसह) संपादक – कै. वि.ल.भावे शके 1848 पृष्ठे 91 रु. 1.50

संस्थेत घेतली जाणारी दैनिके

मराठी इंग्रजी
लोकसत्ता The Times of India
नवाकाळ Indian Express
महाराष्ट्र टाइम्स The Economic Times
सकाळ  
सामना  
लोकमत  
सन्मित्र  
ठाणे वैभव  
नवशक्ति  
Top