सभासद संख्या

सभासद होण्यासाठी येथे क्लीक करा

 

मराठी ग्रंथ संग्रहालय, ठाणे- सरस्वती मंदिर सभासद संख्या एप्रिल २०२३
अनु.क्र सभासद प्रकार एप्रिल   २३ अखेर
आश्रय १९५
आजीव ९९७
 वर्गणीदार ४८१
मासिक ६२
बालवाड:मय ४४

 

मराठी ग्रंथ संग्रहालय, ठाणे - शारदा मंदिर  सभासद संख्या  एप्रिल  २०२३

अनु.क्र सभासद प्रकार एप्रिल   २३ अखेर
आश्रय ३०
आजीव ६९९
 वर्गणीदार ४२३
मासिक ८६
बालवाड:मय

 

मराठी ग्रंथ संग्रहालय, ठाणे ग्रंथयान सभासद संख्या एप्रिल २०२३

अनु.क्र सभासद प्रकार एप्रिल   २३ अखेर
आश्रय ०२
आजीव ३५
 वर्गणीदार २४७
मासिक ०७
बालवाड:मय ६१

 

मराठी ग्रंथ संग्रहालय, ठाणे सभासद संख्या एप्रिल २०२३
अनु.क्र सभासद प्रकार एप्रिल   २३ अखेर
आश्रय २२७
आजीव १७३१
 वर्गणीदार ११५१
मासिक १५५
बालवाड:मय ११३

 

सेवक यादी

अ.क्र. सेवकाचे नाव पद शाखा
माने  वंदना रावजी ग्रंथपाल सरस्वती मंदिर मुख्य शाखा
तीवाटणे दिपाली राजेद्र सहाय्यक ग्रंथपाल शारदा  मंदिर नौपाडा शाखा
कुलकर्णी चित्रा संजीव निर्गम सहाय्यक सरस्वती मंदिर मुख्य शाखा
लोणकर सुषमा गौरीशंकर लिपिक शारदा  मंदिर नौपाडा शाखा
नाईक  सचिन मोहन शिपाई शारदा  मंदिर नौपाडा शाखा
धनावडे शशिकांत मोहन शिपाई सरस्वती मंदिर मुख्य शाखा
दिवेकर वरदायिनी योगेश लिपिक संदर्भ विभाग  मुख्य शाखा
गावडे सृष्टी अजय लिपिक ग्रंथयान  ( फिरते  वाचनालय )
मोडक  नेहा  रोहित लिपिक शारदा  मंदिर नौपाडा शाखा
१० ठाणेकर श्यामला विनोद   लिपिक संदर्भ विभाग मुख्य शाखा
११ जगताप सौरभ कृष्णा अल्पवेळ सेवक -हंगामी सरस्वती मंदिर मुख्य शाखा
१२ भिसे  स्वप्नील जगन्नाथ अल्पवेळ सेवक-हंगामी सरस्वती मंदिर मुख्य शाखा
१३ परांजपे स्वाती आमोद अल्पवेळ सेवक -हंगामी शारदा  मंदिर नौपाडा शाखा
१४ शिगवण सुगंधा दिनेश अर्धवेळ सेवक -हंगामी सरस्वती मंदिर मुख्य शाखा
१५  शिदे सुयोगी अनिल अर्धवेळ सेवक-हंगामी सरस्वती मंदिर मुख्य शाखा
१६ शितोळे अरुण किरण शिपाई -हंगामी संदर्भ विभाग मुख्य शाखा
१७ जाधव प्रफुल्ल रामचंद्र शिपाई -हंगामी सरस्वती मंदिर मुख्य शाखा
१८ लहाने संदीप यशवंत वाहनचालक -हंगामी ग्रंथयान  ( फिरते  वाचनालय )

 

 

Top