साखळी योजना

साखळी योजनेचे सभासद

 • ग्रंथाभिसरण मंडळ, अंबरनाथ
 • महाराष्ट्र मित्र मंडळ, उल्हासनगर
 • ज्ञानदा वाचनालय, उल्हासनगर
 • सावरकर वाचनालय, ठाणे
 • विष्णूनगर भगिनी मंडळ, ठाणे
 • श्रीरंग एज्युकेशन सोसायटी, ठाणे
 • पंचशील वाचनालय, वर्तकनगर, ठाणे
 • नौपाडा हिंदू भगिनी मंडळ, ठाणे
 • रेणूका वाचनालय, बदलापूर
 • जनता वाचनालय, अनगांव
 • वाचन मंदिर, भिवंडी
 • टाऊन लायब्ररी, वाशी
 • विवेकानंद केंद्र, ठाणे
 • शारदा वाचनालय, ठाणे (पूर्व)
 • जवाहर वाचनालय, कळवा
 • जनप्रबोधिनी, टिटवाळा
 • श्री साईकृपा मित्रमंडळ, ठाणे
 • प्रज्ञा वाचनालय, उल्हासनगर
 • ठाणे महानगरपालिका, शाळा क्र. 36
 • व्यंकटेश वाचनालय, वांगणी
 • अरुंधती वाचनालय, आकाशगंगा, ठाणे
 • गजानन ग्रंथालय, उल्हासनगर
 • कृषी, सेवा महिला संस्था, कुंझे ता. विक्रमगड
 • जनकल्याण सार्वजनिक मोफत वानचालय, शहापूर
 • मॅक्ट एज्युकेशन ट्रस्ट, ठाणे
 • कै. मिनाताई ठाकरे परिचर्या प्रशिक्षण संस्था,ठाणे महानगरपालिका
 • मराठा मंडळ अविष्कार वाचनालय
 • विश्वास चॅरिटेबल ट्रस्ट

 

Top