ग्रंथायन वेळापत्रक

मराठी ग्रंथ संग्रहालय,ठाणे ग्रंथयान वेळापत्रक
भ्रमणध्वनी क्र. ८६९३८०६७२७
वार १२.३० ते २ २. ३० ते ३.१५ ३.३० ते ४.१५ ४.३० ते ५.१५ ५.३० ते ६.४५ ७.०० ते ८.००
मंगळवार हरिओम नगर, ठाणे पूर्व कोपरी रघुनाथ नगर, तीन हात नाका   कशिश पार्क, चेकनाका मेंटल हॉस्पिटल श्री गजानन महाराज मठ शिवाई नगर
बुधवार कचराळी तलाव लुईस वाडी   लोकमान्य नगर वसंत विहार वर्तक नगर
गुरुवार प्रेस्टीज रेसिडेन्सी,घोडबंदर ब्रम्हांड २   हिरानंदानी ई. पातलीपाडा ऋतू इन्क्लेव्ह रुणवाल इस्टेट,मानपाडा
शुक्रवार ग्रंथयान कामे जिल्हाधिकारी कार्यालय हॅपी व्हॅली, मानपाडा गार्डन इस्टेट घाणेकर नाट्यगृह,पवार नगर कॅसल मिल
शनिवार शिवाई नगर गावंड बाग वसंत लॉन्स दादलानी पार्क ९० फुटी रस्ता खारेगांव ओझेन व्हॅली
रविवार वृंदावन लोढा कॉम्पलेक्स, माजीवाडा प्राईड पाम्स कोलशेत सोहम गार्डन मानपाडा ऋतू इस्टेट, पातलीपाडा वाघबीळ टी.जे.एस.बी. बँक
Top